EasyMAP

EasyMAP je užívateľsky jednoduché on-line mapové riešenie, so širokou škálou využitia. Našim klientom ponúkame mapy a mapové riešenia efektívne nastavené pre ich potreby. Umožňujeme im prehľadný a jednoduchý spôsob zobrazovať údaje na mapách a následne s nimi pracovať. Poskytujeme tiež možnosti exportu vybraných mapových vrstiev, ako i mapové a dátové analýzy. EasyMAP je "živý organizmus", ktorý sa vyvíja a neustále napreduje. Vytvárame tak pre Vás svet on-line máp, mapových aplikácií a najmodernejších technológií a riešení.

dashboard

Riešenia a služby

Pre našich klientov zabezpečujeme nasledovné služby

ZBER

Plošný zber dát

  PROSTREDNÍCTVOM:

 • 3D skenerov
 • leteckého laserového zariadenia - lidaru
 • leteckej kamery
 • leteckej multispektrálnej kamery
 • mobilné 3D zariadenia
 • georadaru
 • multibeam sonaru
 • single-beam sonaru
 • ...
Mám záujem o ZBER
phone
SPRACOVANIE

Zobrazovanie a analýza dát

  ONLINE:

 • mapové riešenia EasyMAP
 • letecké snímky-ortofoto mapy
 • zobrazovanie lidarových dát
 • zobrazovanie mračna bodov z 3D skenu
 • 3D modely budov
 • 3D modely územia
 • digitálny model terénu
 • digitálny model dna vodných tokov
 • dátová analýza
 • ...
Mám záujem o SPRACOVANIE

Náš Tím

Ing. Michal Halinár

Veľa nápadov a tvorivých myšlienok pramení práve v jeho hlave. Spolu s Andrejom stáli pri zrode myšlienky vytvorenia projektu EasyMAP.

Andrej Koprivňanský, MSc.

Softvérový špecialista spoločnosti EasyMAP, usmerňuje správnym smerom tok myšlienok a nápadov, následne ich premieňa na skutočnoť.

Ing. Peter Kozák

Náš technický expert je doma v oblasti priestorovej digitalizácie objektov s využitím najmodernejších technológií z pozemného a leteckého laserového skenovania.

Neoddeliteľnou súčasťou nášho tímu sú aj vedecké pracoviská Žilinskej univerzity.

Kontakt

Volajte, píšte, navštívte nás. Ste vždy vítaní.

HELICOP, s.r.o.
IDEAPARK, SNP 265/9
Stará Turá, 916 01

Tel.: (00421) 917 621 180
email: info@easymap.sk

V prípade akýchkoľvek otázok nás môžete kontaktovať na našej e-mailovej adrese, alebo telefonicky.

© 2014-2015 EasyMAP